แอสต้าซานธิน ( Astaxanthin ) คืออะไร มาจากไหน?

แอสต้าซานธิน ( Astaxanthin ) คืออะไร มาจากไหน?
เป็นแคโรทีนอยด์จากธรรมชาติซึ่งพบใน สาหร่ายขนาดเล็กสีแดงที่มีชื่อว่า Haematococcus pluvialis และยังเป็นสารตัวเดียวกันที่ทำให้ ปลาแซลมอน กุ้ง ลอบสเตอร์ มีสีส้มแดง
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า แหล่งของแอสต้าซานธินในธรรมชาติที่มีจำนวนมากที่สุด อยู่ในสาหร่าย Haematococcus pluvialis เนื่องจากสาหร่ายแดงชนิดนี้มักจะเติบโตในที่ที่มีแสงแดดจัดซึ่งเปนอันตรายต่อการดำรงอยู่ของเซลล์ จึงมีการสร้างแอสต้าซานธินขึ้นมาในเซลล์ เพื่อปกป้องตัวเองจากแสงแดด
 แอสต้าซานธิน ดีกว่า แอนตี้ออกซิแดนท์ ตัวอื่นอย่างไร? 
เป็นแอนตี้ออกซิแดนท์แบบสมบูรณ์ที่สุด โดยไม่ก่อให้เกิด “โปร ออกซิแดนท์ (Pro-oxidant )” ซึ่งเกิดขึ้นกับแอนตี้ออกซิแดนท์ตัวอื่นๆ เช่น เบต้าแคโรทีน, ไลโคปีน และ ซีแซนธิน ซึ่งเมื่อทำหน้าที่กำจัดสารอนุมูลอิสระไปแล้ว กลับเปลียนเป็นสารอนุมูลอิสระที่เป็นโทษเสียเอง
ประสิทธิภาพในการกำจัดสารอนุมูลอิสระ
– ดีกว่า วิตามินซี 6,000 เท่า
– ดีกว่า เรสเวอราทรอล ( Resveratrol ) 3,000 เท่า
– ดีกว่า โคเอนไซม์คิวเทน ( CoQ10 ) 800เท่า
– ดีกว่า กรีนทีแคทีชิน 560 เท่า และ ดีกว่า วิตามินอี 500 เท่า